БДВО Summer Camp 2016

02/08/2016

БДВО Summer Camp 2016 “Покорители на езера” – организиране на походите и подготовка на наградни артикули.