Бяла книга за устойчиво развитие и кръгова икономика на Балканите ще бъде представена на конференция в София

11/06/2019

Бялата книга за устойчиво развитие и кръгова икономика на Балканите ще бъде представена пред обществото по време на конференция на тема „Кръгова икономика и устойчиво развитие“. Събитието ще се проведе на 5 юни 2019 г., от 11:00 часа, в Дом на Европа, ул. „Георги С. Раковски” №124, гр. София .


Бялата книга се издава за първи път и ще представи нуждата от сътрудничество и диалог
 между компаниите, институциите, правителствените и неправителствените организации, академичните структури, изследователските и информационните центрове и други, работещи активно в сферата на: градската устойчивост; местното наследство; устойчивото производство; селското стопанство (гора, почва, биомаса); качеството на въздуха и въздействието му върху здравето и околната среда; енергията и възобновяемите източници и др. Фокус в съдържанието ѝ са добрите практики в България, Северна Македония и Сърбия.

 

Друг важен акцент в съдържанието е устойчивите партньорства на балканските страни и изпълнението на цел 17: „Възстановяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие“, от целите на устойчивото развитие от Плана 2030 на ООН. В работата на събитието ще участват партньори от Северна Македония, Сърбия, Белгия, Франция и Канада. В програмата е предвидено и сключване на споразумения за устойчиви партньорства.

 

Конференцията е организирана от Балкански институт за устойчиво развитие (БИУР). БИУР изгражда и поддържа мрежа от членове и партньорства с водещи европейски и световни институции, правителствени и неправителствени организации, академични структури, изследователски и информационни центрове, представители на бизнеса и други, работещи активно в сферата на устойчивото развитие.

 Мисията на БИУР е да подкрепя всички заинтересовани страни на Балканите в усилията им да интегрират принципите на устойчивото развитие и изпълнението на Плана 2030, така че да подобрят своите финансови, социални и екологични постижения.