БДВО

11/09/2015

„Айдиа адвъртайзинг“ е автор на новата визия и редактор на броевете на първото електронно информационно издание на БДВО “PRактики”.  Бюлетина се издава два пъти месечно и се разпространява до членовете на организацията от януари 2010 г.

„PRактики” достига до над 3000 получатели в страната – комуникационни мениджъри и специалисти, студенти и преподаватели в сферата на комуникациите и други.

„Айдиа адвъртайзинг“ отговаря и за поддръжката на уебсайта на БДВО.