TBI Info

11/09/2015

Организация и реализация на пресконференция за отчитане на резултатите по Европроект "Нови работни места", консултантска дейност