Добрият пример на запад от София

02/08/2016

Планиране, организиране, популяризация, реализация и отразяване на пилотното  издание на форума.