Mtel PR Challenge 2017

23/05/2017

Организация и координация на провеждането на студентския конкурс Mtel PR Challenge 2017