„sHRedy“ – първото електронно трудово досие

11/12/2020

Българският софтуерен стартъп „HRM Solutions” направи революционна крачка в дигитализирането на трудово-правните отношения, като създаде първото в България, легитимно, електронно трудово досие „sHRedy“. Като комуникационна агенция на компанията, реализираме цялостната кампания за представянето и популяризирането на софтуера пред широката аудитория.

Пoвече за sHRedy:

Иновационният софтуер предоставя безхартиено решение за изпълнение на процесите в отношенията между служител и работодател. Дава възможност напълно автоматизирано, по електронен път, да се обменят документи - договори, служебни бележки, анекси, заповеди, правилници и др., както и да се  управляват взаимоотношения, свързани с отсъствия, отпуски, отчитане на работно време, работа от вкъщи. Така например, служител ще може да бъде назначен от разстояние, с електронно генериран трудов договор, подписан с дистанционно издаден електронен подпис.