Представяне на дигиталната лаборатория Framheim Innovation Space

16/11/2020

Реализиране на цялостна комуникация по повод представянето на най-новото място за креативно творчество и събития в София – дигиталната лаборатория Framheim Innovation Space и съпътстващата благотворителна изложба „Wings“, в подкрепа на 4.ОУ „Проф. Джон Атанасов“.