„Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“

16/11/2020

Цялостна комуникация, организиране на пресконференция и изграждане на уебсайт по проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“, гр. Костинброд.

Проектът е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата му стойност е 1 223 982,67 лв. и ще се реализира за период от 24 месеца. Бенефициент е Община Костинброд.