Медиен имидж на българската актриса Мира Котева

11/12/2020

Планиране и управление на медийния имидж на българската актриса Мира Котева.

Организиране на интервюта, участия в кампании и инициативи.