Проект „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ бе представен в Костинброд

07/08/2020

На 6 август, в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд се проведе встъпителна пресконференция по проект BGLD-1.004-0001 „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“.

Проектът бе представен от неговия ръководител - Лора Емануилова, директор на дирекция „ТТО и ОМП“, Общинска администрация Костинброд. Основната му цел е да подпомогне децата с онкохематологични заболявания и техните семейства, да преодолеят стреса от продължително и тежко лечение и да насърчат успешната им социална реинтеграция. Тази цел ще бъде постигната чрез изпълнението на следните дейности:

- Проучване на добрите практики, прилагани в такива центрове в държавите - донори и други страни-членки на ЕС;

- Разработване на методология за предоставяне на услуги в центъра в съответствие с регулаторната рамка за предоставяне на социални услуги;

- Разработване на нови програми за работа с различни групи потребители на услугата въз основа на проучените най-добри практики и в съответствие с приетата методика. Ще бъдат създадени подходящи програми, както за психологическа, така и за социална рехабилитация на децата и техните родители. Терапевтичните занимания ще бъдат насочени към обогатяване на личността на детето, активиране на творческия му потенциал и създаване на емоционален комфорт. Работата с другите деца в семейството ще бъде насочена към преодоляване на често скритите емоции и чувства по време на тежкото и продължително заболяване или загуба на брат или сестра. Работата с родители и роднини на деца с онкологично заболяване ще се фокусира предимно върху преодоляване на свръхзагрижеността към детето, появила се по време на лечението и към възстановяване на нормалния ритъм в живота на семейството. Помощ за родители, загубили детето си в битката със заболяването ще се предоставя чрез индивидуални групи за консултации и подкрепа в среда, различна от дома;

- Подготовка на отлично обучени и мотивирани професионалисти, предоставящи услугата.

Услугите, които ще се предоставят в Центъра са безплатни за децата и техните семейства.Центърът е единствен в България, трети в Европа, след Норвегия и Италия и един от осемте подобни центъра в света. Срещата бе водена от Александър Ненов - зам.-кмет на община Костинброд.

Сред говорителите на събитието бяха и кметът на община Костинброд Трайко Младенов, Цветана Герджикова - директор дирекция „Външни европейски програми“ в МОН и ръководител на програмния оператор по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ и Маргарита Борисова - председател на сдружението „Деца с онкохематологични заболявания“, изпълнител на проекта.

Трайко Младенов благодари на всички ангажирани с проекта и неговото изпълнение, на Цветана Герджикова и екипът й, на общинските съветници, на местните и държавни институции за оказаната подкрепа. Той отбеляза, че: „Посоката е една. Да започне да се реализира тази така важна за общността, за обществото, за България и Балканите, услуга“.

„Съществуването на този център е важно не само за общината, той ще бъде от национално значение, което още веднъж ще издигне имиджа на общината като модерна и мислеща много по-широко от местните нужди и потребности.“, заяви Цветана Герджикова.

Проектът е финансиран по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Общата му стойност е 1 223 982,67 лв. и ще се реализира за период от 24 месеца. Бенефициент е Община Костинброд.