ПОСЛЕДНИ ПРОЕКТИ

Цялостно PR и маркетингово обслужване на Sirma InsurTech

01-10-2022

Цялостно PR и маркетингово обслужване на Sirma InsurTech - IT консултантска компания, експерт във внедряването и разработването гъвкави и ефективни решения за управление на бизнеса

Каква е цената на успеха? Достъпни решения за ускорение на бизнеса

20-04-2021

Онлайн събитие с live streaming

Териториален празник за общността на МИГ „Костинброд - Своге“ в гр. Костинброд

02-11-2020

Цялостна подготовка и организация на първи териториален празник на МИГ „Костинброд - Своге

Цялостно PR и маркетингово обслужване на TBI Info

01-11-2020

Цялостно PR и маркетингово обслужване на TBI Info - IT консултантска компания, експерт във внедряването и разработването гъвкави и ефективни решения за управление на бизнеса

Разработване и реализация на онлайн кампания за Playquiz.co.uk

01-11-2020

Разработване и реализация на онлайн кампания за Playquiz.co.uk, дизайн и оптимизация

Организиране на изложба и официално откриване на Framheim Innovation Space

21-10-2020

Организиране на изложба и официално откриване на Framheim Innovation Space, цялостна комуникация